Registrácia 5+1 - ORSZÁGH CUP

Prejsť na obsah
REGISTRÁCIA (REGISTRATION)
5+1
ZADAJ ÚDAJE O TÍME (ENTER TEAM DETAILS)
Tip
TVOJE ÚDAJE (YOUR DATA)
PODMIENKY REGISTRÁCIE (CONDITIONS OF REGISTRATION)
SLOVENSKY

• záloha po registrácii je: 50,00 €
• číslo účtu: SK13 0900 0000 0050 7902 2298
• formát turnaja: 5+1
• štartovné: 300,00 €/tím
• počet hráčov: min. 10, max. 20+2
-----------
• zálohu je potrebné zaplatiť obratom po registrácii.
• štartovné je potrebné zaplatiť do 10. 05. 2024
• pri úhrade zálohy, treba do poznámky napísať názov tímu, aby sme vedeli platbu priradiť k tímu.
• záloha bude automaticky súčasťou celej platby a je nenávratná!!!
-----------
Potvrdzujem, že súhlasím s podmienkami registrácie.ENGLISH

• deposit after registration is: 50,00 €
• account number: IBAN SK13 0900 0000 0050 7902 2298
• name of bank: Slovenská sporiteľňa a.s.
• tournament format 5+1
• entry fee: €300.00/team
• number of players: min. 10, max. 20+2
-----------
• deposit must be paid in advance after registration.
• the entry fee must be paid by 10/05/2024
• when paying the deposit, please write the name of the team in the note so that we can assign the payment to the team.
• the deposit will automatically be part of the total payment and is non-refundable!!!
-----------
I confirm that I agree to the terms and conditions of registration.
ÁNO (YES)

Návrat na obsah