Registrácia 3+1 - ORSZÁGH CUP

Prejsť na obsah
REGISTRÁCIA (REGISTRATION)
3vs3
ZADAJ ÚDAJE O TÍME (ENTER TEAM DETAILS)
Tip
TVOJE ÚDAJE (YOUR DATA)
PODMIENKY REGISTRÁCIE (CONDITIONS OF REGISTRATION)
SLOVENSKY
----------

Ahoj,

potvrdzujeme, že registráciu tvojho tímu sme obdržali a že ťa budeme v krátkej dobe kontaktovať.

Záloha po registrácii je: 50,00 €
Číslo účtu: SK13 0900 0000 0050 7902 2298
---
Formát turnaja: 3vs3
Štartovné: 240,00 €/tím
Počet hráčov: min. 7, max. 15
---
Pri úhrade zálohy, treba do poznámky napísať NÁZOV TÍMU, aby sme vedeli platbu priradiť k tímu. Záloha bude automaticky súčasťou celej platby a je nenávratná!!!

Tešíme sa na tvoj tím na našom turnaji ORSZÁGH CUP 2024


ENGLISH
----------

Hi,

we confirm that we have received your team's registration and that we will contact you shortly.

The deposit after registration is: €50.00
Account number: SK13 0900 0000 0050 7902 2298
---
Tournament format: 3vs3
Entry fee: €240.00/team
Number of players: min. 7, max. 15
---
When paying the deposit, you must write the TEAM NAME, the note so that we can assign the payment to the team. The deposit will automatically be part of the entire payment and is non-refundable!!!

We are looking forward to your team at our ORSZÁGH CUP 2024 tournament.
ÁNO (YES)

Návrat na obsah